a a a

YAMAHA mūzikas skola

Kopš 2009. gada marta beigām savu darbību Ādažos ir uzsākusi YAMAHA mūzikas skola, kura piedāvā bērniem vecumā no 4 mēnešiem apmeklēt muzikālās nodarbības. Kopš 2011. gada, mūzikas skolai attīstoties, tiek piedāvātas mūzikas nodarbības arī jauniešiem un pieaugušajiem.

Agrīnā un pirmsskolas vecuma programmas

Bērni, kuru muzikālā attīstība tiek veicināta jau no mazotnes, iepazīst ne vien prieku par mūziku, bet arī neapzinātu treniņu savu izziņas spēju pilnveidošanai. Mazuļa vecumā mūzikas skaņu klausīšanās un dziesmas atdarinošas dudināšanas rezultātā veidojas intensīvs smadzeņu šūnu savienojumu tīkls. Intensīvi nodarbojoties ar mūziku, mazuļi muzikālo komunikāciju atpazīst kā otro dzimto valodu.

Četru līdz piecu gadu vecumā bērni ļoti ātri paplašina savu vārdu krājumu. Tas ir laiks, kad viņi speciālistu vadībā spēj attīstīt apbrīnojami daudzpusīgu muzikālo izpratni.

Pētījumi liecina, ka kopīgas muzicēšanas rezultātā iespējams veicināt arī sociālo spēju attīstību, jo šajā procesā svarīgi ir kopīgie piedzīvojumi un apzinātā klausīšanās.

Pirmsskolas vecuma programmas:

Instrumentālā mūzika

Instrumentālās mūzikas nodarbības notiek nelielās grupās. Kopīgi strādājot pie mācību repertuāra, audzēkņi iepazīst dažādu laikmetu un stilu mūziku. Blakus instrumenta spēlei tiek apgūti solfedžo un mūzikas teorijas pamati, kā arī iemaņas improvizācijā un aranžēšanā.

Mācību materiālu veido grāmatas un kompaktdiski ar atskaņojamo materiālu. Tas ir izklāstīts viegli uztveramā formā. Atsevišķās programmas ir piemērotas bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem.

Instrumentālās  mūzikas programmas:

  • Blokflautas spēle – bērniem no 6 gadiem, jauniešiem un pieaugušajiem
  • Ģitāra – ģitāras spēle bērniem no 8 gadiem, jauniešiem un pieaugušajiem
  • Basģitāra – bērniem no 8 gadu vecuma, jauniešiem un pieaugušajiem
  • E-ģitāra – bērniem no 10 gadu vecuma, jauniešiem un pieaugušajiem
  • Jautrie taustiņi bērniem – taustiņinstrumentu spēles apmācība bērniem no 6 līdz 8 gadiem
  • Taustiņinstrumentu spēle – bērniem no 8 gadiem, jauniešiem un pieaugušajiem
  • Vokālā klase – bērniem no 3 gadiem, jauniešiem un pieaugušajiem.
Pieteikties var:                                     www.yamahaskola.lv