Veselības veicināšanas aktivitātes novembrī turpinās

06.11.2019.

Ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu novadā” ietvaros novembrī turpinās vairākas aktivitātes un pasākumi:

19.novembrī atbalsta grupu nodarbības vecākiem, kuriem ir bērni ar īpašām vajadzībām, sniedzot morālo un psiholoģisko atbalstu atbalstu bērnu vecākiem. Nodarbības notiek Sociālā dienesta telpās praktizējošās psiholoģes vadībā. Nodarbības turpināsies līdz š.g. beigām. Pieteikšanās uz nodarbībām pa tālr. 67997977 vai e-pastu: ieva.roze@adazi.lv

– Lekcijas par skolas vecuma reproduktīvās veselības veicināšanu 1.-4. klašu un 5.-9 klašu skolēnu vecākiem, pedagogiem un citiem interesentiem

–  Breakdance nodarbības 7-11 gadus un 10-18 gadus veciem skolas vecuma bērniem, Gaujas 16, 2.stāva zālē.

– Ritmikas nodarbības pirmsskolas vecuma bērniem mūzikas pavadībā Kadagas pirmsskolas izglītības iestāde “Mežavēji”.

–  Vīspārattīstošā vingrošanas – kalanētikas nodarbības skolas vecuma bērniem Ādažu vidusskolā,

Lūdzu sekojiet līdzi projekta aktivitātēm, pasākumiem un jaunumiem Ādažu novada domes tīmekļvietnē un facebook.com kontā.

Aktivitātes tiek īstenotas projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu novadā”, Nr.9.2.4.2/16/I/001, ietvaros.