Iespēja 13-18 gadīgiem jauniešiem pieteikties radošajā darbnīcā “SAVVAĻĀ-2” no 19-23. augustam!

01.07.2019.

Saistībā ar radošās darbnīcas grupas nenoformēšanos, paplašinām mērķgrupu radošajai darbnīcai, dodot iespēju arī 13 gadīgiem jauniešiem piedalīties radošajā darbnīcā “SAVVAĻĀ-2”, kas notiks no 19.-23.2019.

Pieteikšanās ir elektroniska, nospiežot uz uzraksta “PIETEIKTIES”.

Radošās darbnīcas un nometnes tiek īstenotas projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu novadā”, Nr.9.2.4.2/16/I/001, ietvaros.

Radošā darbnīca “SAVVAĻĀ-2”

Vecum

posms

Norises laiks Apraksts Norises vieta
13-18 gadi

19.08.-23.08.,

plkst.9.00.-16.00

Radošā darbnīca “SAVVAĻĀ-2”

Radošās darbnīcas tematika – “Atkarību izraisošo vielu un procesu izplatības mazināšana”.

Radošās darbnīcas mērķis ir caur dažādām radošām aktivitātēm, spēlēm, tematiskiem pasākumiem, diskusijām sniegt informāciju skolēniem par alkohola, narkotisko un psihotropo vielu, smēķēšanas, azartspēļu un datorspēļu negatīvo ietekmi uz cilvēka organismu. Lai apspriestu un diskutētu par minētajiem jautājumiem tiks organizētas aktivitātes debašu klubā, BRAIN GAME spēļu apmācības, sporta aktivitātes “Archery Tag”, pārgājiens, “Dzībe SaVVaļā – āra dzīves mini apmācības” un citas interesantas, radošas un noderīgas aktivitātes.

Radošo darbnīcu vadīs speciālisti ar atbilstošu izglītību, pieredzi un zināšanām, tajā skaitā būs piesaistīs psihologs.

 

Ādažu Sporta centra telpas (Gaujas iela 30, Ādaži) un ārtelpa