Vēl ir iespēja pieteikties vasaras izglītojoši radošajā darbnīcā 14 līdz 18 gadus veciem jauniešiem

22.07.2019.

Joprojām ir dažas brīvas vietas radošajā darbnīcā 14 – 18 gadus veciem Ādažu novadā deklarētajiem jauniešiem augustā. Vasaras radošajās darbnīcās un nometnēs 7 – 9 un 10 – 13 gadus veciem bērniem sasniegts maksimālais dalībnieku skaits. Izglītojoši radošās darbnīcas un dienas nometnes būs bez maksas un vietu skaits ir ierobežots (20 bērni katrā). Pieteikšanās ir elektroniska, nospiežot uz uzraksta “PIETEIKTIES” zemāk redzamajā sarakstā pie katras konkrētās izvēlētās darbnīcas vai nometnes.

Vecāki, kuri pieteikušies, saņems atbildi par bērna reģistrāciju darbnīcā/ nometnē vecāka norādītajā e-pastā līdz š.g.20.jūnijam.

70 – 80% no aktivitātēm plānotas ārtelpā (ja būs atbilstoši laika apstākļi). Darbnīcu un nometņu dalībniekiem tiks nodrošināta ēdināšana 2 reizes dienā (pusdienas, launags), brīvi pieejams dzeramais ūdens, dārzeņi un augļi visu radošo darbnīcu/ nometņu laikā.

Radošās darbnīcas un nometnes tiek īstenotas projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu novadā”, Nr.9.2.4.2/16/I/001, ietvaros.

IZGLĪTOJOŠI RADOŠĀS DARBNĪCAS

Vecum

posms

Norises laiks Apraksts Norises vieta
7-9 gadi 29.07.-02.08.2019., plkst.9.00.-17.00

Radošo darbnīcu “VESELĪGĀ ROSĪBA” tematika ir “Garīgās veselības veicināšana”.

Radošās darbnīcas mērķis ir veicināt bērnu garīgo veselību, aplūkojot jūtu, rīcības un domu mijiedarbību, apzinot dažādu dzīves notikumu, situāciju sekas, mācoties pārvarēt dažādus uzvedības modeļus, veicināt pozitīvas savstarpējās komunikācijas veidošanu un pamatprincipus, sniegt iespēju dalībniekiem uzlabot savu fizisko sagatavotību.

Darbnīcas ietvaros notiks kustību nodarbības, izzinošās nodarbības par veselīga dzīvesveida pamatiem, mūzikas un deju nodarbības, radošā darbnīca “Drosme būt pašam”, sportiskas aktivitātes un cita veida aktivitātes.

Radošo darbnīcu vadīs speciālisti ar atbilstošu izglītību, pieredzi un zināšanām.

Vismaz divus no pasākumiem, aktivitātēm, lekcijām vai nodarbībām par garīgās veselības veicināšanas jautājumiem vadīs psihologs, lai veicinātu bērnu garīgo, emocionālo, fizisko labklājību, akcentējot dalībnieku savstarpējās attiecības un sapratni savā starpā.

Radošās darbnīcas ietvaros paredzēts arī orientēšanās pārgājiens.

 

Dalībnieki, kuri piedalīsies radošajā darbnīcā “VESELĪGĀ ROSĪBA” no 29.07.-02.08.2019., nevar piedalīties radošajā darbnīcā “VESELĪGĀ ROSĪBA” no 05.08.-09.08.2019.

 

Dalībnieki, kuri piedalīsies radošajā darbnīcā “VESELĪGĀ ROSĪBA” no 05.08.-09.08.2019, nevar piedalīties radošajā darbnīcā “VESELĪGĀ ROSĪBA” no 29.07.-02.08.2019.

Pieteikšanās beigusies

Ādažu Mākslas un mūzikas skolas telpas (Gaujas iela 33a, Ādaži) un Ādažu sporta centra (Gaujas iela 30, Ādaži) ārtelpa

 

7-9 gadi

05.08.-09.08.2019.,

plkst.8.00.-16.00

Radošo darbnīcu “VESELĪGĀ ROSĪBA” tematika ir “Garīgās veselības veicināšana”.

Radošās darbnīcas mērķis ir veicināt bērnu garīgo veselību, aplūkojot jūtu, rīcības un domu mijiedarbību, apzinot dažādu dzīves notikumu, situāciju sekas, mācoties pārvarēt izveidojušos uzvedības modeļus, veicināt pozitīvas savstarpējās komunikācijas veidošanu un pamatprincipus, sniegt iespēju dalībniekiem uzlabot savu fizisko sagatavotību.

Darbnīcas ietvaros notiks radošās darbnīcas masku izgatavošanai, lai attīstītu bērnu sajūtu un sensoru spējas, iztēli un prieku; dažādas sportiskas aktivitātes (stafetes ar šķēršļu joslām, vingrošana, pārgājiens pa Ādažiem un uz jūru).

Radošo darbnīcu vadīs speciālisti ar atbilstošu izglītību, pieredzi un zināšanām.

Vismaz divus no pasākumiem, aktivitātēm, lekcijām vai nodarbībām par garīgās veselības veicināšanas jautājumiem vadīs psihologs, lai caur psiholoģiskām spēlēm vairotu bērnos prieku un uzlabotu savstarpējās attiecības

 

Dalībnieki, kuri piedalīsies radošajā darbnīcā “VESELĪGĀ ROSĪBA” no 29.07.-02.08.2019., nevar piedalīties radošajā darbnīcā “VESELĪGĀ ROSĪBA” no 05.08.-09.08.2019.

Pieteikšanās beigusies

Ādažu vidusskolas telpas (Gaujas iela 30, Ādaži) un ārtelpa
10-13 gadi

12.08. – 16.08.,

plkst.9.00.-16.00

Radošā darbnīca “VESELS. SPĒCĪGS. LAIMĪGS”

Radošās darbnīcas tematika “Garīgās veselības veicināšana”.

Radošās darbnīcas mērķis ir veicināt bērnu garīgo veselību, aplūkojot jūtu, rīcības un domu mijiedarbību, apzinot dažādu dzīves notikumu, situāciju sekas, mācoties pārvarēt izveidojušos uzvedības modeļus, veicināt pozitīvas savstarpējās komunikācijas veidošanu un pamatprincipus, sniegt iespēju dalībniekiem uzlabot savu fizisko sagatavotību.

Darbnīcas ietvaros notiks veselīgo gardumu degustācija, izzinošās nodarbības par veselīgu dzīvesveidu, kustību nodarbības, radošas un sportiskas aktivitātes

Radošo darbnīcu vadīs speciālisti ar atbilstošu izglītību, pieredzi un zināšanām.

Vismaz divus no pasākumiem, aktivitātēm, lekcijām vai nodarbībām par garīgās veselības veicināšanas jautājumiem vadīs psihologs, lai veicinātu bērnu garīgo, emocionālo, fizisko labklājību, akcentējot dalībnieku savstarpējās attiecības un sapratni savā starpā.

Radošās darbnīcas ietvaros paredzēts arī orientēšanās pārgājiens.

Pieteikšanās beigusies

Ādažu vidusskolas telpas (Gaujas iela 30, Ādaži) un ārtelpa
14-18 gadi

19.08.-23.08.,

plkst.9.00.-16.00

Radošā darbnīca “SAVVAĻĀ-2”

Radošās darbnīcas tematika – “Atkarību izraisošo vielu un procesu izplatības mazināšana”.

Radošās darbnīcas mērķis ir caur dažādām radošām aktivitātēm, spēlēm, tematiskiem pasākumiem, diskusijām sniegt informāciju skolēniem par alkohola, narkotisko un psihotropo vielu, smēķēšanas, azartspēļu un datorspēļu negatīvo ietekmi uz cilvēka organismu. Lai apspriestu un diskutētu par minētajiem jautājumiem tiks organizētas aktivitātes debašu klubā, BRAIN GAME spēļu apmācības, sporta aktivitātes “Archery Tag”, pārgājiens, “Dzībe SaVVaļā – āra dzīves mini apmācības” un citas interesantas, radošas un noderīgas aktivitātes.

Radošo darbnīcu vadīs speciālisti ar atbilstošu izglītību, pieredzi un zināšanām, tajā skaitā būs piesaistīs psihologs.

PIETEIKTIES

Ādažu sporta centra telpas (Gaujas iela 30, Ādaži) un ārtelpa

 

DIENAS NOMETNES

Vecuma

posms

Norises laiks Apraksts Norises vieta

7-9 gadi

 

 

08.07.-12.07., plkst.9.00-17.00

 

 

Dienas nometne “DZĪVE KUSTĪBĀ”

Nometnes tematika – “fiziskās veselības veicināšana”.

Nometnes mērķis ir popularizēt veselīgu un aktīvu dzīvesveidu.

Nometnes laikā notiks izzinošās nodarbības par veselīgu dzīvesveidu, kustību nodarbības “Veselā miesā, vesels gars”, aktivitātes sporta iepazīšanai Ādažos, sadraudzības sporta spēles, orientēšanās pārgājiens un pārgājiens ar pikniku, kustību nodarbības un citas radošas un sportiskas aktivitātes.

Divas no nodarbībām vadīs profesionāls sportists.

Nometni vadīs speciālisti ar atbilstošu izglītību, pieredzi un zināšanām, tajā skaitā sporta jomā.

Pieteikšanās beigusies

Ādažu Mākslas un mūzikas skolas telpas (Gaujas iela 33a, Ādaži) un Ādažu sporta centra (Gaujas iela 30, Ādaži) ārtelpa

 

10-13 gadi 22.-26.07. plkst.9.00-16.00

Dienas nometne “ESI SVEIKS”

Nometnes tematika – “fiziskās veselības veicināšana”.

Nometnes mērķis ir popularizēt veselīgu un aktīvu dzīvesveidu.

Nometnes laikā notiks sadraudzības sporta spēles, radošās darbnīcas par savstarpēju komunikāciju, izzinošās nodarbības par veselīgu dzīvesveidu, veselīgu gardumu degustācija, sporta stafešu maratons, divi pārgājieni, kustību nodarbības un citas radošas un sportiskas aktivitātes.

Divas no nodarbībām vadīs profesionāls sportists.

Nometni vadīs speciālisti ar atbilstošu izglītību, pieredzi un zināšanām, tajā skaitā sporta jomā.

Pieteikšanās beigusies

Ādažu Mākslas un mūzikas skolas telpas (Gaujas iela 33a, Ādaži) un Ādažu sporta centra (Gaujas iela 30, Ādaži) ārtelpa

 

14-18 gadi 15.07.-19.07. plkst.9.00-16.00

Dienas nometne “SAVVAĻĀ I”

Nometnes tematika – “fiziskās veselības veicināšana”.

Nometnes mērķis ir popularizēt veselīgu un aktīvu dzīvesveidu.

Nometnes ietvaros jaunieši kopā ar profesionālu sportistu veiks dažādas sporta aktivitātes (šķēršļu joslas, velopārgājienu uz jūru  aptuveni 25 km, pārgājienu uz Kadagas parku, u.c. Tiks organizētas aktivitātes jauniešu saskarsmes un komunikācijas veidošanai caur mūziku un plastikas kustībām ar atbilstošu Latino jauniešu stiliņu un horeogrāfiju, aktivitātes debašu klubā, BRAIN GAME u.c.

Nometni vadīs speciālisti ar atbilstošu izglītību, pieredzi un zināšanām, tajā skaitā sporta jomā.

Pieteikšanās beigusies

Ādažu Mākslas un mūzikas skolas telpas (Gaujas iela 33a, Ādaži) un Ādažu sporta centra (Gaujas iela 30, Ādaži) ārtelpa