Vecāki! Līdz 30.aprīlim aicinām aktualizēt informāciju par bērnam izvēlēto pašvaldības bērnudārzu, mācību uzsākšanas gadu un  kontaktinformāciju portālā www.epakalpojumi.lv  

23.04.2020.

Aicinām bērnu vecākus, kuri ir rindā uz pašvaldības bērnudārzu, elektroniski portālā www.epakalpojumi  līdz šā gada 30.aprīlim aktualizēt informāciju par bērnam izvēlēto pašvaldības bērnudārzu, vēlamo mācību uzsākšanas gadu, kā arī pārliecināties par savas kontaktinformācijas pareizību.

Līdz kārtējā gada 1.maijam* bērnudārzu vadītāji izveido uzņemamo bērnu sarakstu un  uzaicina bērnu vecāku vai bērna likumisko pārstāvi, kas nav bērna vecāks, nosūtot elektronisko pasta sūtījumu uz pieteikumā norādīto elektroniskā pasta adresi, piekrist bērna uzņemšanai iestādē no 1.septembra un iesniegt dokumentus.

Ādažu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē “Strautiņš”  tiks uzņemti 104 bērni. No tiem 16 bērni tiks uzņemti  jaunākā vecuma bērnu grupā, kas paredzēta bērniem, kuri uz 2020.gada 1.septembri būs sasnieguši 18 mēnešu  līdz 3 gadu vecumu. Bērni tiek aicināti uz bērnudārzu  pieteikumu iesniegšanas secībā.   Kadagas bērnudārzā tiks uzņemti 40 bērni. No tiem 20 vietas paredzētas militārpersonu bērniem, kuri uz 2020.gada 1.septembri būs sasnieguši 18 mēnešu līdz 2 gadu vecumu. 20 vietas paredzētas civilpersonu bērniem pieteikumu iesniegšanas secībā.

Iepriekšējo gadu pieredze rāda, ka  bērnu uzņemšanas procesu palēnina tas, ka datubāzē ir daudzi bērni, kuriem vieta pašvaldības bērnudārzā  nav nepieciešama, jo  ģimene ir izlēmusi par labu privātam bērnudārzam. Bērns tajā jūtas droši, viņam ir draugi, un arī vecākus saņemtais pakalpojums apmierina. Visbiežāk tieši 5 un 6 gadu vecumu sasniegušo bērnu vecāki, saņemot uzaicinājumu uz pašvaldības bērnudārzu, no vietas atsakās (2019.gadā no vietas bērnudārzā  atteicās 76% no uzaicināto 5 un 6 gadīgo bērnu vecākiem) , jo bija  pieņēmuši lēmumu, ka līdz skolas gaitu uzsākšanai bērns turpinās apmeklēt privāto bērnudārzu. Šajā gadījumā bērna vecākam būtu pieteikums datubāzē jāanulē. Taču, ja bērna vecāks informāciju  datubāzē  par nepieciešamību bērnam būt rindā uz pašvaldības bērnudārzu neanulē vai nekoriģē, ņemot vērā, ka 5 un 6 gadīgie bērni ir obligātās izglītības vecumā, rindā esošo bērnu vecāki  uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi  saņems uzaicinājumu uz iestādi.  Bērna vecākam  ir tiesības 10 dienu laikā pieņemt lēmumu (piekrišanu vai atteikumu). Atteikuma gadījumā bērns no datubāzes  tiek izslēgts, bet līdzfinansējumu turpinās maksāt tikai tiem bērniem, kuriem tas tika piešķirts ar lēmumu.

Tāpēc, cienījamie bērnu vecāki,  ir ļoti svarīgi, lai līdz 30.aprīlim ar Jūsu palīdzību rinda tiktu precizēta, un tajā atrastos tikai tie bērni, kuri patiešām izmantos pašvaldības bērnudārzu  pakalpojumu, jo atbilstoši normatīvo aktu prasībām, uz pašvaldības bērnudārzu vispirms tiek aicināti visi rindā esošie 5 un 6 gadīgie bērni.

Ņemot vērā, ka daudziem vecākiem un arī privātajiem bērnudārziem  ir ļoti svarīgi iespējami ātrāk tikt skaidrībā – būs vieta vai nebūs, varēsim uzņemt nākamo rindā gaidītāju vai nevarēsim –  aicinām jaunos vecākus būt sociāli atbildīgiem un  koriģēt informāciju datubāzē  atbilstoši reālajai nepieciešamībai attiecībā uz vēlamo mācību uzsākšanas gadu, vēlamo pašvaldības bērnudārzu, vai anulējot  pieteikumu, ja vieta pašvaldības bērnudārzā nav aktuāla.

Daudzi vecāki bērnu no rindas neizņem, jo baidās, ka pašvaldība varētu pārtraukt vai samazināt  līdzfinansējumu privātā bērnudārza  apmeklējumam.  Tādām bažām  nav pamata, jo, kā zināms,  Ādažu novada domes līdzfinansējums privātā pakalpojuma saņēmējiem ir viens no lielākajiem valstī.  Atgādinām, ka galvenie nosacījumi, lai  līdzfinansējumu piešķirtu, ir: lai uz līdzfinansējuma piešķiršanas brīdi bērns būtu reģistrēts rindā, un kopā ar vienu no vecākiem deklarēts Ādažu novada administratīvajā teritorijā. Kad līdzfinansējums jau ir piešķirts, atrasties rindā uz pašvaldības bērnudārzu svarīgi ir tikai tiem bērniem, kuriem vieta  vajadzīga tikai un vienīgi pašvaldības bērnudārzā.

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar Izglītības darba un jaunatnes lietu speciālisti Ināru Briedi, tel.67895700.

 

 

*Atbilstoši domes 25.07.2017. saistošo noteikumu Nr.24/17 “Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrāciju un uzņemšanu Ādažu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs” 28.punktam,