a a a

Vārda, uzvārda maiņa

  PAKALPOJUMA PIEPRASĪŠANAS IESPĒJAS
Personīgi iestādē Ādažu novada Dzimtsarakstu nodaļa, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164
Pa pastu  Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164
Pa tālruni
Elektroniski
  IESNIEGUMA VEIDLAPA PIEEJAMA
Pašvaldības portālā
  NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI
Oriģināls

1.      Personu apliecinošs dokuments – jāuzrāda oriģināls;

2.      Iesniegums, norādot vārda, uzvārda maiņas iemeslu – jāiesniedz oriģināls;

3.      Nepilngadīgas personas vecāku vai aizbildņa un bāriņtiesas piekrišana vārda, uzvārda maiņai – jāiesniedz oriģināls;

4.      Fotogrāfija 4,5×3,5 cm – jāiesniedz oriģināls;

5.      Kvīts par valsts nodevas samaksu – jāiesniedz oriģināls

Oriģināls vai kopija, uzrādot oriģinālu
Kopija, uzrādot oriģinālu
  KAS JĀDARA, LAI VARĒTU SAŅEMT PAKALPOJUMU
Persona, kura vēlas mainīt vārdu vai uzvārdu, ierodas dzimtsarakstu nodaļā un iesniedz iesniegumu, norādot tajā vārda vai uzvārda maiņas iemeslu, un pievieno iesniegumam likumā noteiktos dokumentus
  PAKALPOJUMA MAKSA
71,14 EUR
  ATBILDES/PAKALPOJUMA SNIEGŠANAS TERMIŅŠ
23 darba dienas
  REGLAMENTĒJOŠIE NORMATĪVIE AKTI
Civillikums. Pirmā daļa. Ģimenes tiesības
Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums
Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likums
  UZZIŅAS, INFORMĀCIJA, KONSULTĀCIJAS
Tālrunis: 67996007
e-pasts: dome@adazi.lv
Dzimtsarakstu nodaļas darba laiks Pirmdiena: 8:00 – 13:00 un 13:45 -16:00
Otrdiena: 08:00 – 13:00
Trešdiena: 08:00 – 12:00
Ceturtdiena: 08:00 – 13:00
Piektdiena: 10:00 – 14:00 (iepriekš piezvanot)