Valsts vides dienests izveidojis Operatīvās koordinācijas centru, kuram var ziņot par vides pārkāpumiem pa tālruni 26338800

13.08.2020.

Valsts vides dienestā izveidots Operatīvās koordinācijas centrs (turpmāk – OKC). OKC ir vienots diennakts tālrunis 26 33 88 00. OKC nodrošina efektīvu avārijas situāciju un vienotu sūdzību par pārkāpumiem vides jomā reģistrēšanu un to izskatīšanas pārvaldību.

Kā galvenais OKC uzdevums ir koordinēt pieteikumus par piesārņojumu un dažādu vides pārkāpumu atrisināšanu, sekot līdzi dažādu tiešsaistes vides monitoringa iekārtu informācijai un uzraudzīt, kā uzņēmumi savā saimnieciskajā darbībā ievēro vides aizsardzības prasības. Dienesta kompetencē ir arī lietotnes VIDES SOS uzturēšana un attiecīgi tajā ienākošo ziņojumu nodošana izpildē pašvaldībām atbilstoši to kompetencei.

Lai iedzīvotāji varētu nekavējoties paziņot Valsts vides dienestam par pārkāpumiem pret vidi, lietotne VIDES SOS ļauj ikvienam viedtālruņa lietotājam nofotografēt un informāciju par iespējamiem vides pārkāpumiem iesniegt dienestam tiešsaistē.

Plašāk par lietotni VIDES SOS šeit: http://www.videssos.lv/kaa_lietot