Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra darbs pēc ārkārtas situācijas atcelšanas

11.06.2020.

Pamatojoties uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – VARAM) šā gada 10.jūnija paziņojumu, informējam, ka, sākot ar šā gada 15.jūniju Ādažu novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs pēc iepriekšējā pieraksta (tālr.: 67997350) atsāk klientu pieņemšanu. Prioritāri mēneša laikā (no šā gada 15.jūnija līdz šā gada 15.jūlijam) tiks pieņemtas gada ienākumu deklarācijas no novada senioriem. Vēršam uzmanību, ka viena klienta apkalpošanai ir noteikts laika ierobežojums līdz 30 minūtēm (pēc klienta apmeklējuma tiks veikta telpas dezinfekcija). Aicinām atlikt VPVKAC apmeklējumu, jūtot elpceļu slimības pazīmes, kā arī nenākt, ja noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai stingrā izolācija.

Klientu apkalpošana notiek atbilstoši VARAM un Valsts kancelejas sagatavotajām vadlīnijām darba organizācijai valsts pārvaldes institūcijās ārkārtējās situācijas laikā un pēc tās. Vēršam uzmanību uz VARAM paziņojumā norādīto, ka iestādes, kurās pakalpojumus var pieteikt tikai elektroniski, klientu klātienes pieņemšanu var neveikt.

Pārējos klientus lūdzam izmantot drošāko un ērtāko veidu un pieteikt e-pakalpojumus attālināti. Iedzīvotāji VPV Klientu apkalpošanas centra pakalpojumus var saņemt:

Plašāk par e-pakalpojumiem var uzzināt tīmekļa vietnē: https://mana.latvija.lv/.

Aicinām novada iedzīvotājus sekot līdzi aktuālajai informācijai pašvaldības tīmekļvietnē un sociālajās platformās.

SVARĪGA INFORMĀCIJA!

Infekcijas izplatīšanās gadījumā informācija par pakalpojuma saņēmēja/klienta apmeklējumu var tikt nodota Slimību profilakses kontroles dienestam.

Aicinām ikvienu apmeklētāju būt atbildīgam un ievērot valdības noteiktos epidemioloģiskos pasākumus, lai ierobežotu Covid-19 izplatību. Ja ir tāda iespēja, sevišķi riska grupas personām, aicinām apmeklējuma laikā savai un citu personu aizsardzībai lietot sejas masku.

Personām:

  • kuras ieradušās no ārzemēm (izņemot Lietuvu un Igauniju);
  • kuras Slimību profilakses un kontroles centrs ir noteicis kā Covid-19 infekcijas slimības kontaktpersonas;
  • kurām apstiprināta Covid-19 diagnoze un kuru veselības stāvoklis pieļauj ārstēšanos mājās,

ir noteikti no Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumiem Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” (turpmāk – noteikumi) izrietoši pienākumi. Atbilstoši pienākumiem, kas noteikti noteikumu  54., 55., 56. apakšpunktā, minētajām personām nav tiesību saņemt iestādes pakalpojumu klātienē.

Personām, kuras Slimību profilakses un kontroles centrs ir noteicis kā Covid-19 infekcijas slimības kontaktpersonas un personām, kurām apstiprināta Covid-19 diagnoze un kuru veselības stāvoklis pieļauj ārstēšanos mājās, pirms pakalpojuma pieprasīšanas un saņemšanas no pakalpojuma sniedzēja, kā arī jebkura tieša fiziska kontakta ar citu personu ir pienākums informēt pakalpojuma sniedzēju par inficēšanās risku (noteikumu 57.punkts).

Iepriekš minēto pienākumu izpildi uzrauga Veselības inspekcija/Valsts Policija un par to nepildīšanu un epidemioloģiskās drošības prasību neievērošanu var tikt piemērota administratīvā atbildība.

Saņemot pakalpojumu, persona apliecina, ka ir iepazīstināta ar augstāk norādīto informāciju.