Uzstādīti 12 koka soli pludmales garumā un izbūvēta koka laipu taka Lilastē

10.09.2021.

sols jūras malā kāpās17. jūnijā Carnikavas novada pašvaldība parakstīja sadarbības līgumu ar Latvijas pašvaldību savienību par Latvijas vides aizsardzības fonda projekta “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana”* īstenošanu. Projekta ietvaros izgatavoti 12 koka soli, kas izvietoti novadā visas pludmales garumā, kā arī izbūvēta koka laipu taka Lilastē.  Projekta kopējās izmaksas bija  6 283,99 eiro. Projekta mērķis bija īstenot jūras piekrastes joslas apsaimniekošanu, nodrošinot tajā labu vides kvalitāti iedzīvotājiem, atpūtniekiem, tūristiem, kvalitatīvu, tīru, drošu vidi un pludmales pieejamību, kā arī veicināt bioloģiskās daudzveidības saglabāšanos.

 

laipa jūras malā