Uzsākti būvdarbi Muižas ielas pārbūvei

21.09.2017.

Ādažu novada dome 2017.gada 16.augustā noslēdza līgumu ar SIA “Ostas celtnieks” par Muižas ielas pārbūvi projekta „Muižas ielas industriālās teritorijas  infrastruktūras sakārtošana ražošanas zonas  pieejamības un uzņēmējdarbības vides uzlabošanai Ādažu novadā” ietvaros.

Būvdarbus plānots veikt pa kārtām. Lai būvdarbu laikā līdz minimumam samazinātu iedzīvotāju un  Muižas ielā strādājošo komersantu neērtības, pārvietojoties  pa Muižas ielu, satiksme tiks virzīta atbilstoši būvnieku izstrādātai satiksmes organizēšanas shēmai.

Satiksmes organizācijas shēma.

Muižas iela – būvdarbu laikā pa posmiem tiks slēgta satiksme vienā joslā.  Izņemot lokālo remontdarbu vietu, pārējā ielas posmā tiks nodrošināta divvirzienu satiksme. Lokālā remontdarbu vieta būs aprīkota ar ceļa aprīkojumu.

Būvdarbi plānoti līdz 2017. gada decembra beigām, pēc pazemes komunikāciju izbūves sekos seguma atjaunošana, t.sk. grunts izrakums, seguma konstrukcijas izbūve, betona apmaļu uzstādīšana.

Shēma

 

Katlapu ceļš – būvdarbi notiks tikai lokālās vietās. Lokālā remontdarbu vieta būs aprīkota ar ceļa aprīkojumu.

Operatīvā transporta un komerctransporta piekļuve pie ielas objektiem  netiks ierobežota.

Pārbūves darbu būvuzraudzību veiks SIA “BaltLine Globe”,  bet autoruzraudzību – SIA “Firma L4”.

Muižas ielas rūpnieciskā zona  ir viena no nozīmīgākajām rūpniecības apbūves zonām Ādažu novadā, tāpēc publiskās infrastruktūras sakārtošana projekta teritorijā ir svarīgs priekšnoteikums, lai uzlabotu esošo komersantu darbības efektivitāti un veicinātu jaunu uzņēmumu veidošanos.