Uzsākta koka gājēju tiltiņa būvniecība pāri Lilastes upei

10.09.2021.

Līdz 2021. gada beigām pāri Lilastes upei tiks izbūvēts vieglas konstrukcijas koka gājēju tiltiņš. Īstenojot šo projektu, iedzīvotāji un novada viesi varēs ērti šķērsot upi jebkurā gadalaikā. Gājēju tilta materiāls un konstruktīvais risinājums – cinkota tērauda skrūvpāļu balsti ar koka sijām, koka dēļu klāju un margām. No gājēju tiltiņa paredzamās atrašanās vietas līdz pat pludmalei jau šobrīd ir izveidots koka laipu celiņš, kas organizēs apmeklētāju plūsmu un atvieglos iedzīvotāju nokļūšanu līdz tiltiņam, kā arī mazinās antropogēno slodzi uz kāpu biotopiem.

Ņemot vērā tiltiņa atrašanās vietu dabas parka “Piejūra” teritorijā, būvprojekts tika izstrādāts un būvniecība tiks veikta saskaņā ar Valsts vides dienesta izsniegtajiem Tehniskajiem noteikumiem.

Projekts Nr.21-04-FL02-F043.0205-000007 “Koka gājēju tilts (ar laidumu līdz 10m) un laipas pāri Lilastes upei” tiek īstenots Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda finansētās Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020.gadam ietvaros.

Būvdarbus veic SIA “Ceļinieks 2010”. Plānotās izmaksas saskaņā ar līgumu ir EUR 36 944,28 (bez PVN 21%).