Uzsākta detālplānojumu izstrāde īpašumam Tallinas šosejā 57, īpašumam Inču ielā 32 un īpašumam Āķu ielā 2

08.06.2021.

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu īpašumam Tallinas šosejā 57

 

Saskaņā ar Ādažu novada domes 2021. gada 25. maija sēdes lēmumu Nr.117 „Par atļauju izstrādāt detālplānojumu nekustamajam īpašumam Tallinas šosejā 57” ir uzsākta detālplānojuma izstrāde ar mērķi pamatot zemesgabala sadalīšanu Savrupmāju apbūves teritorijā (DzS).

Par detālplānojuma izstrādes vadītāju ir apstiprināts Ādažu novada teritorijas plānotājs – arhitekts Silvis Grīnbergs.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus minētā detālplānojuma izstrādei lūdzam iesniegt Ādažu novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, katru darba dienu domes darba laikā vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi būvvaldē: silvis.grinbergs@adazi.lv.

 

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu īpašumam Inču ielā 32

Saskaņā ar Ādažu novada domes 2021. gada 25. maija sēdes lēmumu Nr.115 „Par atļauju izstrādāt detālplānojumu nekustamajam īpašumam Inču ielā 32” ir uzsākta detālplānojuma izstrāde ar mērķi pamatot zemesgabala sadalīšanu savrupmāju apbūves gruntsgabalos.

Par detālplānojuma izstrādes vadītāju ir apstiprināts Ādažu novada teritorijas plānotājs – arhitekts Silvis Grīnbergs.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus minētā detālplānojuma izstrādei lūdzam iesniegt Ādažu novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, katru darba dienu domes darba laikā vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi būvvaldē: silvis.grinbergs@adazi.lv.

 

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu īpašumam Āķu ielā 2

Saskaņā ar Ādažu novada domes 2021. gada 25. maija sēdes lēmumu Nr.116 „Par atļauju izstrādāt detālplānojumu nekustamajam īpašumam Āķu ielā 2” ir uzsākta detālplānojuma izstrāde ar mērķi pamatot rindu māju teritorijas attīstību un būvniecību.

Par detālplānojuma izstrādes vadītāju ir apstiprināts Ādažu novada teritorijas plānotājs – arhitekts Silvis Grīnbergs.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus minētā detālplānojuma izstrādei lūdzam iesniegt Ādažu novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, katru darba dienu domes darba laikā vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi būvvaldē: silvis.grinbergs@adazi.lv.