Uzsākta Ataru ceļa pārbūve. Slēgti satiksmei Ataru un Briljanu ceļi

07.04.2020.

Uzsākti Ataru ceļa pārbūves darbi posmā no Laveru ceļa līdz Inču ielai, līdz maija beigām slēdzot satiksmei Ataru un Briljantu ceļus, pārvietošanos nodrošinot pa apvedceļiem (skat.shēmu). Atbilstoši SIA “Firma L4” izstrādātajam būvprojektam “Ataru ceļa pārbūve Ādažu novadā” būvdarbus plānots veikt divās kārtās. Pirmās kārtas darbi, pārbūvējot brauktuves segumu, izbūvējot jaunu apgaismojumu, kā arī jaunus  ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus, plānoti Ataru ceļa posmā  no Laveru ceļa līdz īpašumam “Dālderlauki” (Eimuru ceļam) 1,27 km un Briljantu ceļā 0,282 km posmā.
AS “A.C.B.” ir veikusi būvdarbu sagatavošanas darbus un grāvju apauguma novākšanu. Ir uzsākti ceļa seguma nojaukšanas darbi, kas turpināsies līdz maijam. Uzsākot būvdarbus Ataru ceļa posmā no Inču ielas līdz Eimuru ceļam, informācija par darbu uzsākšanu un satiksmes slēgšanu šajā posmā tiks ievietota interneta vietnē  www.adazi.lv. Būvuzraudzību veic SIA “BaltLine Globe” un autoruzraudzību nodrošina SIA “Firma L4”.