Uzsākta Ādažu bērnudārza siltināšana

10.06.2019.

Jūnija sākumā, atbilstoši plānotajam, tika uzsākta Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes (ĀPII) ēkas fasādes vienkāršotā atjaunošana. Darbus veic uzņēmums SIA “BūvKORE”, ar kuru līgums par ĀPII “Strautiņš” ēkas fasādes vienkāršoto atjaunošanu tika noslēgts 21.03.2019, būvuzraudzību – SIA “Būvētika”, ar kuru līgums tika noslēgts 13.05.2019. Atgādinām, ka ĀPII siltināšanas būvprojektu 2017.gadā izstrādāja SIA “Grand Eko”, kas arī veiks siltināšanas procesa autoruzraudzību.

Tikšanās laikā ar ĀPII bērnu vecākiem 28.martā tika solīts, ka tiks organizēta vēl viena tikšanās, lai pārrunātu ar ĀPII ēkas fasādes vienkāršoto atjaunošanu saistītos būvprojekta jautājumus. Lai izvērtētu, vai šāda tikšanās vēl ir aktuāla, aicinām visus, kam ir kādi jautājumi vai neskaidrības par būvprojektā paredzētajiem risinājumiem, uzdot tos līdz 28.jūnijam, sūtot tos uz e-pastu: inga.perkone@adazi.lv.

Būvdarbi tiek veikti projekta “Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes energoefektivitātes paaugstināšana” ietvaros, kas tiek finansēts no Eiropas reģionālā attīstības fonda (ERAF) līdzekļiem 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās” (SAM 4.2.2.) ietvaros.

Ādažu bērnudārza darbība no jūlija līdz ĀPII ēkas fasādes vienkāršotās atjaunošanas beigām tiks organizēta Ādažu vidusskolas (ĀVS) “C” korpusā esošajās klašu telpās un blakus esošajā norobežotajā teritorijā. Vecākus par to, kurā no ĀVS klasēm uzturēsies viņu bērni, atsevišķi informēs ĀPII administrācija. Pārvākšanās no ĀPII uz ĀVS telpām notiks 27.jūnijā.