Uzsāks projekta “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā” īstenošanu

12.04.2019.

Parakstīts līgums par darbu uzsākšanu plūdu un krasta risku apdraudējumu novēršanai Ādažu novadā.
Projekta ietvaros plānota Ādažu centra poldera aizsargdambja atjaunošana no No A1 šosejas līdz sūkņu stacijai “Kārkli”, Ādažu centra poldera sūkņu stacijas pārbūve kā arī Gaujas kreisā krasta nostiprinājumu izbūve. Gaujas krasts tiks stiprināts posmā no Kadagas tilta līdz Vectiltiņu ceļam un Gaujas līkumā pie sūkņu stacijas “Kārkli”. Pēc darbu paveikšanas no applūšanas riska tiks pasargāti vismaz 2770 iedzīvotāju.

Iepirkuma rezultātā būvdarbus veiks SIA “Valkas meliorācija” par kopējo summu 1 739 998,41 EUR bez PVN un būvuzraudzību – SIA “Firma L4” par kopējo summu – 28 000 EUR bez PVN. Pēc būvuzņēmēja iesniegtā būvdarbu izpildes laika grafika maijā plānots uzsākt būvdarbus, veicot novadgrāvja pārbūvi, dambja atjaunošanu un sūkņu stacijas pārbūvi. Nākamgad plānota Gaujas kreisā krasta stiprināšana.
Projekts tiks īstenots ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu. 5.aprīlī starp domi un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru tika parakstīta vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu.