a a a

Uzņēmējdarbība

 • karte ar Ādažu novaduĀdažu novada dome 27. jūlija domes sēdē atbalstīja un vienbalsīgi nobalsoja “Par” Ādažu novada attīstības programmas (2021.-2027.)  un aktualizētās Ādažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas (2013.-2037.) gala redakciju apstiprināšanu. Abi plānošanas dokumenti ir pirmie Latvijā, kas ir apstiprināti kādā no pašvaldībām pēc 2021.gadā

 • Donoru dienas afiša

 • Ādažu novada dome šogad jau sesto reizi organizēja Ādažu novada jauno uzņēmēju atbalsta konkursu. Konkursa mērķis ir veicināt jauno komersantu veidošanos Ādažu novadā, sekmējot jaunu darba vietu radīšanu, jaunu produktu un pakalpojumu piedāvājuma paplašināšanu. Pieteikšanās konkursam noslēdzās 16.jūnijā un tika saņemti divi projektu pieteikumi.

 • Ādažu novada pašvaldības dome elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli par norādīto izsolāmās mantas sākumcenu (nosacīto cenu) pārdod Ādažu novada pašvaldības nekustamos īpašumus – neapbūvētas zemes vienības, kas atrodas Mežgarciemā, Carnikavas pagastā, Ādažu novadā:

  • Muzeja ielā 1, kadastra apzīmējums 80520081574, 0,6235 ha platībā, kadastra Nr.80520081595 – EUR 19500 (3,12 EUR/m²);
  • Muzeja ielā 2, kadastra apzīmējums 80520081571, 0,9867 ha platībā, kadastra Nr.80520081599 – EUR 29900 (3,03 EUR/m²).
 • Pieteikšanās tirgotājiem un sabiedriskās ēdināšanas sniedzējiem Nēģu svētkos noslēgusies, vietu skaits pilns! Paldies par lielo interesi!

  Nēģu svētku tirgus norises laiks – 2021. gada 21. augusts no plkst. 9.00 līdz 16.00 Stacijas ielā un Gaujmalā pretim Atpūtas ielai, Carnikavā.
  Tirdzniecības vietām pieteikties varēja:
  1) latviešu tradicionālās un mūsdienu lietišķās mākslas dekoratīvo un ikdienā lietojamo priekšmetu individuālie izgatavotāji, kuri izstrādājumus gatavo pašrocīgi, izmantojot idejas, kas gūtas no latviešu tautas arheoloģiskā un etnogrāfiskā materiāla;
  2) Latvijā audzētas vai ražotas produkcijas tirgotāji.

 • Kā ziņots iepriekš, no 1. jūlija Ādažu un Carnikavas novadi apvienošanu novadi ir apvienoti Ādažu novadā, kurā ietilpst Ādažu pagasts un Carnikavas pagasts. Vairs nepastāv līdzšinējās atvasinātās publiskās personas “Carnikavas novada dome” un “Ādažu novada dome”, jo to apvienošanas rezultātā ir izveidota jauna atvasināta publiska persona “Ādažu novada pašvaldība”.

 • No šā gada 1.jūlija Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā stāsies spēkā noteikumi, kas paredz būtiskas izmaiņas Latvijas novadu teritoriālajā iedalījumā. Ņemot vērā pašreizējos noteikumus par atkritumu apsaimniekošanas reģioniem, vides apsaimniekošanas uzņēmums SIA “Eco Baltia vide” savu darbību turpinās visās līdzšinējās darbības teritorijās, sniedzot atkritumu izvešanas un citus vides pakalpojumus esošajā kārtībā, kā arī turpinās attīstīt atkritumu šķirošanas infrastruktūru tajās.
 • Lai Covid-19 situācijā atbalstītu uzņēmējus un strādājošos, valstī joprojām tiek turpināti atbalsta pasākumi. Līdz 15. jūnijam dīkstāves atbalstam un algu subsīdijām izmaksāti jau vairāk nekā 149 miljoni eiro. Savukārt grants apgrozāmo līdzekļu plūsmas krituma kompensēšanai piešķirts pēc 28 975 uzņēmēju iesniegumiem vairāk nekā 365 miljonu eiro apmērā.

 • Nu ir pienācis pēdējais brīdis, kad vēl var paspēt pieteikties! Ja Tev ir ideja par savas uzņēmējdarbības uzsākšanu, ko esi gatavs īstenot Ādažu novadā, tad izpēti Nolikumu, aizpildi pieteikumu un līdz 16.jūnija plkst. 23.59 sūti uz Ādažu domi.

  Ar konkursa „Ādažu novada jauno uzņēmēju atbalsta konkurss 2021” Nolikuma pilnu tekstu var iepazīties tīmekļvietnē www.adazi.lv

 • Arī Tu vēl vari paspēt pieteikties! Ja Tev ir ideja par savas uzņēmējdarbības uzsākšanu, ko esi gatavs īstenot Ādažu novadā, izpēti nolikumu, aizpildi pieteikumu un līdz 16.jūnijam sūti Ādažu novada domei.

  Ar konkursa „Ādažu novada jauno uzņēmēju atbalsta konkurss 2021” nolikuma pilnu tekstu var iepazīties tīmekļvietnes www.adazi.lv sadaļā Pašvaldība / Konkursi. Turpat atrodama arī pieteikuma veidlapa, kā arī pieteikuma pielikumu un atskaišu formas.

  Pieteikumu konkursā var iesniegt fiziska persona, kurai uzvaras gadījumā būs jāreģistrējas kā saimnieciskās darbības veicējam vai komersantam un kas plāno uzsākt komercdarbību Ādažu novadā.