a a a

Uzņēmējdarbība

 • Valdība ārkārtas Ministru kabineta sēdē noteikusi stingrus noteikumus Covid-19 izplatības ierobežošanai no 21. oktobra līdz 15. novembrim.
  Veikali, izņemot pirmās nepieciešamības, nestrādās. No plkst. 20.00 līdz 5.00 iedzīvotājiem jāatrodas savās dzīvesvietās, izejot no tās tikai īpašos nepieciešamības gadījumos.
  Līdz 15. novembrim atcelts klātienes vispārējās izglītības process, interešu izglītības nodarbības.
 • afišaNo 11. līdz 15. oktobrim Latvijā jau trešo gadu pēc kārtas norisināsies Sociālās uzņēmējdarbības nedēļa ar devīzi “Sociālā uzņēmējdarbība – kad izaicinājumi pārtop aicinājumā!”. To organizē Labklājības ministrija, un šogad Sociālās uzņēmējdarbības nedēļa ir veltīta sociālo uzņēmumu izaugsmei un sabiedrības izpratnes veidošanai par to, kā ar šādu komercdarbību var radīt kopēju labumu.

 • semināra afišāPierīgas tūrisma reģions EXIT RĪGA aicina uz otro apmācību semināru tūrisma pakalpojumu sniedzējiem. Semināra galvenā tēma būs no “Idejas līdz īstenošanai” un tas norisināsies š.g. 12.oktobrī no pl.10.00 jaunatklātajā Ogres Centrālajā bibliotēkā (Brīvības iela 35, Ogre, Ogres novads).
 • Publicēta informācija par pieteikšanās kārtību telpai Ādažu sākumskolā un Ādažu Sporta centrā. Plašāka informācija pieejama sadaļā Pašvaldība/Īpašumi/Telpu nomas paziņojumi.

  Ministru kabineta noteikumi Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” nosaka iznomāšanas kārtību, izņēmumus, nomas maksas noteikšanas metodiku, līguma saturu, kritērijus pretendentu tiesībām uz telpu nomu.

 • Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) ir atklājusi pieteikšanos inovatīvo biznesa ideju konkursam “Ideju kauss 2021”. Ar saukli “Domā skaļi!” ikviens iedzīvotājs vecumā no 18 gadiem ir aicināts uzdrīkstēties iesniegt savu biznesa ideju, lai pretendētu uz finansējumu biznesa uzsākšanai.
 • Atgādinām - lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli par biedrības “Gaujas Partnerība” līdzšinējo darbību, kā arī ELFLA finansējuma izlietojuma lietderību un ietekmi uz Ādažu novada attīstību, biedrība aicina piedalīties aptaujā! Anketu līdz 30.septembrim elektroniski var aizpildīt: https://ej.uz/GP_2021
 • karte ar Ādažu novaduĀdažu novada dome 27. jūlija domes sēdē atbalstīja un vienbalsīgi nobalsoja “Par” Ādažu novada attīstības programmas (2021.-2027.)  un aktualizētās Ādažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas (2013.-2037.) gala redakciju apstiprināšanu. Abi plānošanas dokumenti ir pirmie Latvijā, kas ir apstiprināti kādā no pašvaldībām pēc 2021.gadā

 • Donoru dienas afiša