a a a

Uzņēmējdarbība

 • Izsludināts Ādažu novada jauno uzņēmēju atbalsta konkurss 2021”! Pieteikumu konkursā var iesniegt fiziska persona, kurai uzvaras gadījumā būs jāreģistrējas kā saimnieciskās darbības veicējam vai komersantam un kas plāno uzsākt komercdarbību Ādažu novadā.

  Konkursa uzvarētājiem ir iespēja saņemt sekojošu līdzfinansējumu savu uzņēmējdarbības ieceru īstenošanai:

  1.vietas

 • Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) arī šogad rīko akciju „Sezonas darbi” un aicina darba devējus reģistrēt sezonas darba piedāvājumus NVA CV un vakanču portālā vai tuvākajā NVA filiālē. Darba devēju reģistrētās sezonas vakances tiks operatīvi publicētas un ik dienu aktualizētas īpašajā  akcijas sadaļā “Sezonas darbi”  NVA mājaslapā. 

 • Turpinot 2016.gadā uzsākto tradīciju, aprīlī plānots izsludināt konkursu jaunajiem uzņēmējiem  – „Ādažu novada jauno uzņēmēju atbalsta konkurss 2021”. Konkursa nolikumu plānots virzīt apstiprināšanai Ādažu novada domes sēdē marta beigās.

  Konkursa mērķis ir veicināt jaunu uzņēmēju veidošanos Ādažu novadā, kas palīdzētu radīt jaunas darba vietas, jaunus produktus un pakalpojumus.

 • Dome, pamatojoties uz Ministru Kabineta 14.07.2020. noteikumiem Nr.453 “Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību”, turpinās sniegt atbalstu nomniekiem, atbrīvojot vai samazinot nomas maksu par nekustamā īpašumu nomu, pamatojoties uz nomnieka atbilstību noteiktajiem kritērijiem un iesniegumu.

 • Ja Tev ir biznesa ideja, bet gribi pārliecināties par tās dzīvotspēju, validēt savu produktu, apgūt finanšu aprēķinus un izprast, kā noformēt zīmolu, tad Tev ir domāta Pirmsinkubācijas programma (PINK).

  LIAA Siguldas biznesa inkubatora atbalstam var pieteikties Siguldas, Ādažu, Carnikavas, Garkalnes, Inčukalna, Krimuldas, Limbažu, Mālpils, Salacgrīvas, Saulkrastu un Sējas novadu uzņēmumumi (kas nav vecāki par trīs gadiem) un fiziskas personas.