a a a

Uzņēmējdarbība

 • Ādažu novada dome informē, ka 2018. gada 27. marta sēdē pieņemts lēmums Nr. 49 „Par Ādažu novada teritorijas plānojuma un Vides pārskata projekta apstiprināšanu un par saistošo noteikumu Nr. 7 „Ādažu novada teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” izdošanu”.

 • Šogad AS “Sadales tīkls” Pierīgas novados paredzējis atjaunot 36 km garumā vidējā sprieguma elektrolīnijas, 17,6 km garumā pārbūvēt par kabeļu līnijām zemsprieguma elektrolīnijas un rekonstruēt vai izbūvēt jaunas 16 transformatoru apakšstacijas.

  Ādažu novadā gada sākumā elektrotīkla pārbūve noslēdzās Muižas ielas apkaimē, kur veikta vidējā sprieguma 20kV gaisvadu elektrolīnijas pārbūve par kabeļu līniju 0,7 km garumā, izbūvēta zemsprieguma kabeļu līnija 0,5 km garumā un gan rekonstruēta, gan izbūvēta jauna transformatoru apakšstacija.

 • Ādažu novada dome šogad trešo reizi organizēja Ādažu novada jauno uzņēmēju konkursu, kura mērķis ir veicināt jauno komersantu darbību Ādažu novadā, sekmējot darbavietu radīšanu, jaunu produktu un pakalpojumu piedāvājumu.

  Pieteikšanās konkursam noslēdzās 18.jūnijā un tā ietvaros tika iesniegti pieci projektu pieteikumi.

 • Laika posmā no šā gada 15.jūnija plkst. 8:00 līdz 16. jūnija 24.00 būs slēgta satiksme Ādažos no Muižas ielas 1  līdz Muižas ielai 16 sakarā ar valčbetona seguma ieklāšanu.

  Laika posmā no 17. līdz 18.jūnija plkst. 12:00 satiksme būs slēgta smagajam transportam.

 • Projektu pieteikumi jāiesniedz līdz 2018.gada 18.jūnijam, plkst.17:00 nosūtot tos pa pastu vai iesniedzot personiski Domes Klientu apkalpošanas centrā adresē: Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164 vai elektroniski, parakstītus ar drošu e-parakstu, nosūtot uz e-pastu: dome@adazi.lv.

  Projektu Konkursā var iesniegt fiziska persona, kura uzvaras gadījumā reģistrēsies kā saimnieciskās darbības veicējs vai komersants.

 • 2018. gada 7. jūnijā Siguldā – viesnīcas Sigulda telpās, Pils ielā 6, notiks seminārs “Eksports – rīks konkurētspējas palielināšanai pasaules tirgū”.

  Tajā jaunie un pieredzējušie uzņēmēji varēs vienkopus uzzināt par valsts sniegtajām atbalsta iespējām eksporta attīstībai.

  Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) aicina jaunos un pieredzējušos eksportētājus piedalīties seminārā, lai uzlabotu zināšanas par ārējo tirdzniecību.

 • Projektu pieteikumi jāiesniedz līdz 2018.gada 18.jūnijam, plkst.17:00 nosūtot tos pa pastu vai iesniedzot personiski Domes Klientu apkalpošanas centrā adresē: Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164 vai elektroniski, parakstītus ar drošu e-parakstu, nosūtot uz e-pastu: dome@adazi.lv.
 • Ādažu novada dome sadarbībā ar Siguldas biznesa inkubatoru š.g. 21.maijā rīkoja semināru topošajiem un jaunajiem uzņēmējiem. Seminārā varēja uzzināt kādas atbalsta iespējas sniedz Siguldas biznesa inkubators un  Finanšu institūcija ALTUM, kā arī uzzināt vairāk par Ādažu novada domes izsludināto projekta konkursu “Jauno uzņēmēju konkurss 2018”.

 • “Lauku ceļotājs” aicina pieteikties divām kvalitātes zīmēm lauku tūrisma uzņēmējus vai arī pieteikt sev zināmos iespējamos pretendentus.

  1) Kultūras zīmei “Latviskais mantojums”.
  Zīme tiek piešķirta tiem lauku tūrisma uzņēmējiem (izņemot valsts uz pašvaldību sektora pārstāvjus), kuri saglabā un daudzina latvisko kultūras un sadzīves mantojumu, rādot to apmeklētājiem un nododot tālāk nākamajām paaudzēm.

 • Ādažu novada dome sadarbībā Siguldas biznesa inkubatoru rīko semināru topošajiem un jaunajiem uzņēmējiem. Seminārā uzzināsiet kādas atbalsta iespējas sniedz Siguldas biznesa inkubators un Finanšu institūcija ALTUM jūsu biznesa ideju realizēšanai vai jūsu uzsāktā biznesa attīstībai.
  Semināra laikā dalībnieki tiks iepazīstināti ar Ādažu novada domes organizēto Jauno uzņēmēju konkursa nolikumu un pieteikšanās iespējām.

Page 1 of 212