Uzņēmēj! Piedalies un izsaki viedokli 14. jūnijā diskusijā, kā reģionam attīstīt esošās un jaunas konkurētspējas priekšrocības

11.06.2019.

Ekonomikas ministrija ir uzsākusi aktīvu darbu Latvijas industriālās politikas izstrādē un ar to saistīto ES fondu programmēšanu 2021.-2027.gada periodam. Šis darbs paredz plašu diskusiju loku un potenciālo mērķa auditoriju viedokļu apzināšanu, tāpēc aicinām piedalīties Ekonomikas ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Rīgas plānošanas reģiona un Ādažu novada domes kopīgi organizētajā diskusijā – darbnīcā, kurā diskutēsim un izteiksim priekšlikumus, kā reģionam attīstīt esošās un jaunas konkurētspējas priekšrocības. Šis ir brīdis, kad Jums ir iespēja paust savu viedokli par Jūsu nozares nākotnes attīstības virzienu un investīciju piesaisti! Jūsu viedoklis un pieredze šajā posmā ir ļoti nozīmīgi.

 

DARBNĪCAS MĒRĶIS:
Noteikt investīciju vajadzības reģionā, iepazīstināt vietējo industriju, zinātnes un pētniecības, un publiskā sektora pārstāvjus ar ekosistēmu pieejas konceptu, darbības principiem un ietekmi uz reģionālo konkurētspēju un definēt ekosistēmu reģionā, kā arī priekšnosacījumus ekosistēmas pilnvērtīgai attīstībai, izmantojot reģionā esošos visa veida resursus.

DARBNĪCAS REZULTĀTI:
Tiks izmantoti par pamatu RIS3, Reģionālās politikas pamatnostādņu 2021.-2027.gadam un Industriālās politikas pamatnostādņu 2021.-2027. gadam izstrādei, kā arī ES fondu pēc 2020. gada plānošanai reģionu specializācijas attīstībai. Darbnīcas ietvaros tiks diskutēts par labāku formātu/platformu ekosistēmas reģionā attīstības priekšnosacījumu definēšanai (esošo nozaru produktivitātes celšana un perspektīvo zināšanās/tehnoloģijās balstīto nozaru attīstība).

Darbnīca notiks 14.jūnijā, no plkst. 10:30 līdz 14:30, Ādažu Kultūras centrā, Gaujas iela 33A, Ādažos.

 

PASĀKUMA PROGRAMMA:

10:30 – REĢISTRĀCIJA

10:45 – DARBNĪCAS IEVADSESIJA

–          Reģiona attīstības tendences (Rīgas plānošanas reģions, Ādažu Uzņēmēju biedrība)

–          Ekonomikas attīstības tendences un nākotnes scenāriji (Ekonomikas ministrija)

11:10 – DARBNĪCAS PIRMĀ DAĻA (Darbs grupās)

13:00 – PUSDIENU PĀRTRAUKUMS

13:30 – DARBNĪCAS OTRĀ DAĻA (Darbs grupās)

14:30 – KOPSAVILKUMS UN NOSLĒGUMS

 

Pasākuma vadību un darba sesiju moderēšanu nodrošina Ekonomikas ministrijas pārstāvji. Uz tikšanos DARBNĪCĀ!

Dalībnieku skaits pasākumā ir ierobežots, tāpēc nenokavē un veido savu nākotni pats!  Reģistrācija šeit: https://ej.uz/regadazi

Sekojiet līdzi darbnīcas aktualitātēm arī Facebook.

 

Foto ilustratīva nozīme