Uzaicinājums veselības pakalpojumu sniedzējiem pieteikties telpu nomai Garajā ielā 20, Carnikavā

07.11.2022.

ēka Garā iela 20, CarnikavaĀdažu novada pašvaldība paredz nodot nomā telpas ēkas 1. stāvā, Garā iela 20, Carnikavā veselības aprūpes pakalpojumu pieejamībai iedzīvotājiem – ģimenes ārsts, zobārstniecība un laboratoriskie izmeklējumi.

Ēka nodota ekspluatācijā 2020. gadā, tai ir viens stāvs, centrālā ieeja un četras sānu ieejas, aprīkotas ar piekļuves kontroles sistēmu. Ēkā ir ventilācijas sistēma, sava apkures un siltā ūdens apgādes sistēma. Ūdensapgādi nodrošina pagasta centralizētā apgādes sistēma. Iznomājamo telpu platība ir 62 – 83 m². Telpas aprīkotas ar apkures radiatoriem, izlietnēm.

Telpas iespējams apskatīt līdz 2022. gada 14. novembrim, iepriekš vienojoties ar pašvaldības aģentūras “Carnikavas komunālserviss” atbildīgo darbinieku Arni Puķe, tālr. 29439225, e-pasts arnis.puke@carnikava.lv.

Lūdzam telpu nomas pretendentus līdz 2022. gada 15. novembrim iesniegt pieteikumu pašvaldībai , norādot minimāli nepieciešamās telpas apmeklētāju pieņemšanai un procedūrām, kā arī palīgtelpas un to praktiskās pielietošanas nosacījumus, lai pašvaldība izvērtētu telpu pašreizējo pietiekamību un atbilstību pretendentu vajadzībām.

Par telpu nomas termiņu, nomas maksu, telpu pielāgošanas iespējām, lai tās atbilstu ārstniecības iestādēm noteiktajām prasībām, u.c. ar to saistītajiem jautājumiem pašvaldības dome lems pēc iespējamo nomnieku apzināšanas un viņu vajadzību noskaidrošanas telpu lietošanai.

Nomas tiesība tiks noteikta izsolē, ja nomas pieprasījums pārsniegs iznomājamo telpu skaitu, vai vairāki pretendenti pieteiksies uz vienu telpu.

Dome var piešķirt atsevišķas priekšrocības telpu nomai, tajā skaitā, tām ārstniecības personām, ja uz pieteikuma iesniegšanas dienu viņu pamatdarbības vieta reģistrēta Ādažu novada administratīvajā teritorijā, kā arī ārstniecības personām un iestādēm, kuras sniedz valsts apmaksātus medicīniskos pakalpojumus.

Pašvaldībai ir tiesības neiznomāt telpas pretendentam, kurš nav uzskatāms par labticīgu (Labticības kritēriji).

Kontaktpersona saziņai ar pašvaldību – domes priekšsēdētāja vietniece pašvaldības funkciju jautājumos Genovefa Kozlovska, tālr. 26441566, e-pasts genovefa.kozlovska@adazi.lv.

Pieteikuma veidlapa
Labticības kritēriji
Inventarizācijas plāns

Telpu shēma:
telpu shēma