Ūdensvada plīsuma dēļ līdz plkst. 21.00 pārtraukta ūdens padeve Sautiņos, Carnikavas pagastā

03.12.2022.

Sakarā ar ūdensvada plīsumu Sautiņos, Carnikavas pagastā, pārtraukta ūdens padeve. Plānots, ka avārijas seku likvidēšanas darbi turpināsies līdz plkst. 21.00, kad ūdens padeve tiks atjaunota.

Pašvaldības aģentūra “Carnikavas Komunālserviss”