Tuvojas noslēgumam projektēšanas darbi Dienas aprūpes un sociālā rehabilitācijas pakalpojumu centra izveidei

15.04.2020.

17.aprīlī plānots pabeigt būvprojekta izstrādi projekta dienas aprūpes centra un sociālā rehabilitācijas pakalpojuma centra, kā arī dienas aprūpes centra piebūves izveidei Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Ādažu novadā” ietvaros. Būvprojektam tiks veikta būvekspertīze.

Būvniecības darbi tiks īstenoti pa kārtām: dienas aprūpes centra un sociālā rehabilitācijas pakalpojumu centra (būvprojekta 1.kārtu) būvdarbus plānots uzsākt jūnijā un pabeigt oktobra beigās, dienas aprūpes centra piebūves (būvprojekta 2.kārta) būvniecības darbus plānots uzsākt 2020.gada beigās, pabeigt 2021.gada beigās.

Projekta ietvaros tiks izveidots dienas aprūpes centrs 38 pieaugušajiem ar garīgās attīstības traucējumiem un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centrs 34 bērniem ar funkcionālās attīstības traucējumiem Attekas ielā 39, Ādažos.