Turpmāk pašvaldības saistošie noteikumi tiks publicēti oficiālā izdevēja “Latvijas Vēstnesis” tīmekļvietnē www.vestnesis.lv un portālā www.likumi.lv

17.02.2021.

Šā gada janvārī stājās spēkā likums “Grozījumi Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likumā”. Saskaņā ar šo likumu no šā gada 1. janvāra visiem informācijas iesniedzējiem, tai skaitā pašvaldību institūcijām, nav jāmaksā par publikācijām oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, tajā skaitā arī par pašvaldību saistošo noteikumu un to paskaidrojuma raksta publicēšanu. Savukārt no 2022. gada 1. janvāra oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” izsludinās visu pašvaldību saistošos noteikumus (tajā skaitā pašvaldības nolikumus, budžetu un tā grozījumus, ar teritorijas attīstības plānošanu saistītos saistošos noteikumus) pilnā apjomā, kas būs brīvi un bez maksas pieejami tīmekļvietnē vestnesis.lv un sistematizētā veidā portālā likumi.lv. Tātad šogad interneta vietnēs www.vestnesis.lv un www.likumi.lv varēs iepazīties ar tiem domes saistošajiem noteikumiem, ko dome grozīs vai pieņems šogad, taču jau no nākamā gada 1.janvāra abās šajās vietnēs varēs lasīt pilnīgi visus domes pieņemtos un grozītos saistošos noteikumus, pašvaldības nolikumus, budžetu un tā grozījumus, kā arī ar teritorijas attīstības plānošanu saistītos noteikumus.

Saistošie noteikumi Par Ādažu novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu