Turpinās Muižas ielas pārbūves darbi

10.11.2017.

Projekta “Muižas ielas industriālās teritorijas  infrastruktūras sakārtošana ražošanas zonas  pieejamības un uzņēmējdarbības vides uzlabošanai Ādažu novadā” ietvaros vienlaicīgi ar ūdensvada izbūvi tiek veikta Muižas ielas  pārbūve, nofrēzējot vienu ielas asfaltbetona joslas segumu visā ielas garumā. Ir uzsākta arī  ielas pamatnes izbūve, kas nodrošinās kvalitatīvu gultni jauna seguma ieklāšanai. Ir veikta ūdens un kanalizācijas spiedvadu izbūve pa Jaunceriņu, Vectiltiņu un Katlapu ceļiem. Projekta ietvaros plānots izbūvēt  2,4 km ūdensvada tīklus un kanalizācijas tīklus 2.6 km garumā. Pārbūves darbus veic SIA “Ostas celtnieks”, būvuzraudzību nodrošina  SIA “BaltLine Globe”,  bet autoruzraudzību – SIA “Firma L4”.