Turpinās Ādažu bērnudārza siltināšana

19.09.2019.

Kā jau ziņojām, jūnija sākumā tika uzsākta Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes (ĀPII) ēkas fasādes vienkāršotā atjaunošana. Darbus veic uzņēmums SIA “BūvKORE” atbilstoši SIA “Grand Eko” 2017.gadā izstrādātajam ĀPII siltināšanas būvprojektam.

Būvdarbi tiek veikti projekta “Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes energoefektivitātes paaugstināšana” ietvaros, kas tiek finansēts no Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) līdzekļiem 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās” (SAM 4.2.2.) ietvaros.

Līdz šim veikti šādi darbi: palodžu, durvju, logu, esošo ieejas jumtiņu, esošu kāpņu (uz terases daļu) demontāžas darbi; cokola apdare; ēkas fasāžu atjaunošana; jumta pārkares izbūve; divslīpju jumta papildu siltināšana; kā arī siltināts jumts virs baseina.

Atgādinām, ka Ādažu bērnudārza darbība no jūlija līdz ĀPII ēkas fasādes vienkāršotās atjaunošanas beigām tiks organizēta Ādažu vidusskolas (ĀVS) “C” korpusā esošajās klašu telpās un blakus esošajā norobežotajā teritorijā.

Inga Pērkone

Foto: Inga Pērkone