a a a

Velomaršruts

 Ādažu un piegulošo teritoriju esošie tūrisma velo maršruti

Vietas Ādažos

adazuunpiegulosoteritorijuesosieturismavelomarsruti2017_publ_apgr

Esošie tūrisma velomaršruti

esosieturismavelomarsruti2017_publ_apgr

Plānotā un esošā velo infrastruktūra

esosieturismavelomarsruti2017_publ_apgr

 

Velomaršruts “Ādaži – Dūņezers”

Velomaršruta “Ādaži – Dūņezers” kopējais garums atkarībā no grūtības pakāpes ir 25-30 km.

Velomaršruts: Ādažu centrs – Gaujas iela – tilts pāri Gaujai pie Ādažu vidusskolas – Kadagas ceļš – Kadaga – Ādažu poligons – Kadagas ezers – Kārpiņu ceļš – Dūņezers – ceļš pa meža takām – Cits Mežaparks – tilts pāri Gaujai pie Ādažu vidusskolas – Ādažu centrs.

 

1_marsruts_adazi-dunezers_

Velokoncepcija