a a a

Teritorijas plānošanas nodaļas kontakti

INGA ŠVARCE
Nodaļas vadītājas p.i. / Vecākā juriste
67895714
inga.svarce@adazi.lv

INDRA MURZIŅA
Teritorijas plānotāja

20203786
indra.murzina@adazi.lv
MIĶELIS CINIS
Teritorijas plānotājs
67398063
mikelis.cinis@adazi.lv

SILVIS GRĪNBERGS
Vecākais teritorijas plānotājs Ādažos

67895710,
silvis.grinbergs@adazi.lv

ZINTIS VARTS
Vecākais teritorijas plānotājs Carnikavas pagastā

67993428, 20237346,
zintis.varts@carnikava.lv 
LAUMA VĪTOLIŅA
Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas speciāliste
67996232
lauma.vitolina@adazi.lv