a a a

Teritorijas plānošanas nodaļas kontakti

INGŪNA URTĀNE
Nodaļas vadītāja
67398050,
inguna.urtane@adazi.lv

SILVIS GRĪNBERGS
Vecākais teritorijas plānotājs Ādažu pagastā

67895710,
silvis.grinbergs@adazi.lv

ZINTIS VARTS
Vecākais teritorijas plānotājs Carnikavas pagastā

67993428, 20237346,
zintis.varts@carnikava.lv 
INGA ŠVARCE
Vecākā juriste
67895714,
inga.svarce@adazi.lv