a a a

Teritorijas plānošanas nodaļas kontakti

INGŪNA URTĀNE
Nodaļas vadītāja
67398050,
inguna.urtane@adazi.lv

INDRA MURZIŅA
Teritorijas plānotāja

 indra.murzina@adazi.lv
MIĶELIS CINIS
Teritorijas plānotājs
67398063
mikelis.cinis@adazi.lv

ANNA BELOVA
Ainavu arhitekte

67895700
anna.belova@adazi.lv

SILVIS GRĪNBERGS
Vecākais teritorijas plānotājs Ādažu pagastā

67895710,
silvis.grinbergs@adazi.lv

ZINTIS VARTS
Vecākais teritorijas plānotājs Carnikavas pagastā

67993428, 20237346,
zintis.varts@carnikava.lv 
INGA ŠVARCE
Vecākā juriste
67895714,
inga.svarce@adazi.lv
LAUMA VĪTOLIŅA
Ģeogrāfisko informācijas sistēmu speciāliste
67996232
lauma.vitolina@adazi.lv