a a a
Publisko iepirkumu meklēšana
Publikācijas datums
Izsludināšanas datums Iepirkuma ID Iepirkuma nosaukums Iesniegšanas termiņš Stadija
11.04.2011. ĀND2011/24 06.05.2011. Pabeigts
29.03.2011. ĀND2011/18ERAF Satiksmes drošības uzlabojumi Kadagas ciematā 05.05.2011. Pabeigts
09.02.2011. ĀND2011/6 Degvielas piegāde PSIA „Ādažu Glābšanas dienests” vajadzībām 10.03.2011. Pabeigts
10.01.2011. ĀND2011/1 Telpu kompleksā uzkopšana Ādažu vidusskolā 17.02.2011. Pabeigts
27.09.2010. ĀND2010/33ERAF Tieši ārstniecības procesam nepieciešamo ierīču un aprīkojumu iegāde Ādažu slimnīcas veselības aprūpes centram 04.11.2010. Pabeigts
18.08.2010. ĀND2010/23 Elektroinstalācijas materiālu iegāde PSIA 16.09.2010. Pabeigts
07.06.2010. ĀND2010/12 PSIA „Ādažu glābšanas dienesta” lietošanā esošo automašīnu remontēšanas un tehniskās apkopes pakalpojumu sniegšana 08.07.2010. Pabeigts
16.08.2010. ĀND2010/24 PSIA „Ādažu glābšanas dienesta” lietošanā esošo automašīnu remontēšanas un tehniskās apkopes pakalpojumu sniegšana 07.10.2010. Pabeigts
23.09.2009. ĀND2009/02AK Finanšu un ekonomiskā pamatojuma izstrāde VPP projektam Ādažu novada domes administratīvās ēkas būvniecība un apsaimniekošana 09.10.2009. Pabeigts
01.10.2008. ĀŪ2008/01AK Par kanalizācijas kolektora nomaiņu 900m posmā Parka ielā, Ādažos 06.11.2008. Pabeigts