a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2016/37
Iepirkuma nosaukums Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu atjaunošana un izstrāde
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
02.03.2016.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 15.03.2016.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas Rita Šteina, Rita.Steina@adazi.lv,67996298
Izpildītājs
Līgumcena (bez PVN) 0