a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2020/10
Iepirkuma nosaukums Zivju mazuļu piegāde
Iepirkuma veids Cenu izpēte
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas ĀND Iepirkumu speciāliste Liene Lauska. T.67996298, e: liene.lauska@adazi.lv
Izpildītājs SIA “Rūjas zivju audzētava”, reģ. nr. 40003696678
Līgumcena (bez PVN) 6867.00 euro bez PVN.