a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2017/07
Iepirkuma nosaukums Ziedu un ziedu kompozīciju piegāde
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
03.02.2017.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 17.02.2017. 11:00
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas ĀND Iepirkumu speciāliste Rita Šteina. T.67996298, e: rita.steina@adazi.lv
Rezultātu lēmuma pieņemšanas datums 21.02.2017.
Noslēgtais līgums
Izpildītājs SIA "Funeral Service Latvia"
Līgumcena (bez PVN) 20469.00