a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2016/199
Iepirkuma nosaukums Ziedu un Gaujmalas ielu seguma virskārtas atjaunošana un nomaļu izbūve Gaujas ielā
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
19.09.2016.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 30.09.2016. 10:00
Stadija Pārtraukts
Iepirkuma apraksts

Iepirkums tiek veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8².panta nosacījumiem.

Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas ĀND Iepirkumu speciāliste Rita Šteina. T.67996298, e: rita.steina@adazi.lv