a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2016/63
Iepirkuma nosaukums Zibensaizsardzības un zemējuma tehniskā projekta izstrāde un izbūve
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
04.04.2016.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 15.04.2016.
Stadija Pārtraukts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas Rita Šteina, Rita.Steina@adazi.lv,67996298