a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2016/106
Iepirkuma nosaukums Zemes robežu kadastrālā uzmērīšana
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
17.05.2016.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 31.05.2016.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas ĀND Iepirkumu speciāliste Rita Šteina, ĀND Iepirkumu speciāliste, t.67996298
Izpildītājs SIA A2 Grupa
Līgumcena (bez PVN) 5450