a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2019/158
Iepirkuma nosaukums Žāvējamo skapju iegāde
Iepirkuma veids Cenu izpēte
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
24.10.2019.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas ĀND Iepirkumu speciāliste Liene Lauska. T.67996298, e: liene.lauska@adazi.lv

Rezultātu lēmuma pieņemšanas datums 24.10.2019.
Izpildītājs SIA “Ecotrend”, Reģ. nr. 40003705720
Līgumcena (bez PVN) 5999,00 euro bez PVN.