a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2014/37
Iepirkuma nosaukums Žalūziju piegāde un uzstādīšana Ādažu novada domei un tās iestādēm
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
25.03.2014.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 08.04.2014.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas Rita Ozoliņa, Rita.Ozolina@adazi.lv, 67996298
Izpildītājs SIA JUNKS
Līgumcena (bez PVN) 2625.28