Identifikācinas numurs ĀND 2017/96
Iepirkuma nosaukums VINGROŠANAS LAUKUMA KOMPLEKSS
Iepirkuma veids Iepirkums PIL 9.panta kārtībā
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
18.07.2017.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 01.08.2017. 10:00
Stadija Pabeigts
Iepirkuma apraksts

Iepirkuma priekšmets – ielu vingrošanas kompleksa piegāde un uzstādīšana Kadagā, kadastra Nr. 80440050105 (aiz daudzdzīvokļu ēkām Kadaga 8 un Kadaga 7). Iepirkuma paredzamā līgumcena – līdz 4300,00 EUR bez PVN.

Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas ĀND Iepirkumu speciāliste Rita Šteina. T.67996298, e: rita.steina@adazi.lv
Rezultātu lēmuma pieņemšanas datums 04.08.2017.
Izpildītājs SIA "Jūrmalas Mežaparki"
Līgumcena (bez PVN) 3924.00