a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2014/45
Iepirkuma nosaukums Vietējā ģeodēziskā tīkla pilnveidošanas apraksta izveide
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
07.04.2014.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 22.04.2014.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas Alīna Liepiņa, Alina.Liepina@adazi.lv, 67996298
Izpildītājs SIA Apriņķa Mērnieks
Līgumcena (bez PVN) 2150