a a a
Identifikācinas numurs PSIA Ādažu slimnīca 2016/2
Iepirkuma nosaukums Vieglās automašīnas noma operatīvajā līzingā
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
08.09.2016.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 19.09.2016. 14:00
Stadija Pabeigts
Iepirkuma apraksts

Vienas jaunas vieglās automašīnas noma operatīvajā līzingā PSIA „Ādažu slimnīca” vajadzībām ar tiesībām to izpirkt saskaņā ar tehnisko specifikāciju (pielikums Nr.3), tajā skaitā: vieglās automašīnas pirms piegādes sagatavošana, piegāde (Gaujas iela 13/15, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164), reģistrācija CSDD uz lietotāja vārda, tehniskās apskates veikšana (ja nav veikta), pirmā ceļa nodokļa un CO2 nodokļa nomaksa, 1 gada OCTA (ņemot vērā, ka a/m turētāja BM klase nav zemāka par 6.(sesto)), automašīnas tehniskā dokumentācija.

Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas Pēteris Pultraks. T.67997535, e: slimnīca@adazuslimnica.lv
Rezultātu lēmuma pieņemšanas datums 22.09.2016.
Izpildītājs SIA ,,Swedbank Līzings”
Līgumcena (bez PVN) 15785.12