a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2018/09
Iepirkuma nosaukums Videonovērošanas sistēmas pieslēgšana
Iepirkuma veids Cenu izpēte
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
05.02.2018.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas Alīna Liepiņa-Jākobsone. T.67996298, e: alina.liepina@adazi.lv
Rezultātu lēmuma pieņemšanas datums 02.02.2018.
Izpildītājs SIA "Belam-Rīga"
Līgumcena (bez PVN) 5380.60