a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2016/237
Iepirkuma nosaukums Videonovērošanas sistēmas apkalpošana un uzturēšana
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
27.12.2016.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas ĀND Iepirkumu speciāliste Rita Šteina. T.67996298, e: rita.steina@adazi.lv
Rezultātu lēmuma pieņemšanas datums 27.12.2016.
Izpildītājs SIA "Belam-Rīga"
Līgumcena (bez PVN) 1980.00