a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2019/98
Iepirkuma nosaukums Video iekārtu pārnešanas/montāžas darbi
Iepirkuma veids Cenu izpēte
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
21.05.2019.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas ĀND Iepirkumu speciāliste Linda Naļivaiko. T.67996298, e: linda.nalivaiko@adazi.lv
Rezultātu lēmuma pieņemšanas datums 21.05.2019.
Izpildītājs SIA “BELAM-RĪGA”, reģ nr. 40003171311
Līgumcena (bez PVN) 3 077.31