a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2017/23
Iepirkuma nosaukums Veselīga uztura pagatavošanas darbnīcu vadīšana
Iepirkuma veids Cenu izpēte
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
28.02.2017.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas ĀND Iepirkumu speciāliste Rita Šteina. T.67996298, e: rita.steina@adazi.lv
Rezultātu lēmuma pieņemšanas datums 28.02.2017.
Izpildītājs Biedrība "Gribu Būt"
Līgumcena (bez PVN) 1921.45