a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2017/14
Iepirkuma nosaukums Veselības veicināšanas pakalpojumi – fiziskās veselības veicināšanas grupu nodarbību vadīšana
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
14.02.2017.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 27.02.2017. 10.00
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas ĀND Iepirkumu speciāliste Rita Šteina. T.67996298, e: rita.steina@adazi.lv
Rezultātu lēmuma pieņemšanas datums 27.02.2017.
Izpildītājs Indra Rasmane, Ieva Gintere, Monta Dišlere
Līgumcena (bez PVN) Iepirkuma 3.daļa - 2520.00 euro bez PVN (Indra Rasmane);
Iepirkuma 5.daļa - 1820.00 euro bez PVN (Ieva Gintere);
Iepirkuma 7.daļa - 240.00 euro bez PVN (Monta Dišlere)