a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2016/121
Iepirkuma nosaukums Ventilācijas sistēmu apkalpošana
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
27.05.2016.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 10.06.2016.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas Rita Šteina, Rita.Steina@adazi.lv,67996298
Izpildītājs SIA SANARTS
Līgumcena (bez PVN) 8177.51