a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2019/118
Iepirkuma nosaukums Ventilācijas sistēmu apkalpošana Ādažu izglītības iestādēs
Iepirkuma veids Cenu izpēte
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
01.07.2019.
Stadija Pabeigts
Noslēgtais līgums
Izpildītājs SIA “Sanarts”, reģ nr. 40103416465
Līgumcena (bez PVN) 2 573,73 euro bez PVN .