a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2014/73
Iepirkuma nosaukums Ventilācijas sistēmu apkalpošana
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
30.05.2014.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 13.06.2014.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas Rita Ozoliņa, ĀND Iepirkumu speciāliste, t.67996298, rita.ozolina@adazi.lv
Izpildītājs SIA RIGA CITY SERVICE
Līgumcena (bez PVN) 5430