Identifikācinas numurs ĀND 2017/86
Iepirkuma nosaukums Veļas mazgāšanas pakalpojumi
Iepirkuma veids Iepirkums PIL 9.panta kārtībā
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
28.06.2017.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 11.07.2017. 10:00
Stadija Pabeigts
Iepirkuma apraksts

Iepirkuma rezultātā paredzēts slēgt iepirkuma līgumu ar lētākās cenas pretendentu sākotnēji uz 12 mēnešiem par kopējo līgumcenu – 4000,00 euro bez PVN. Ja līguma darbības laikā netiks saņemtas sūdzības no pakalpojuma saņēmējiem un izpildītājs būs pienācīgi pildījis līgumiskās saistības, līgums tiks pagarināts vēl uz 12 mēnešiem par papildus līgumcenu – 4000,00 euro bez PVN. Kopējais līguma termiņš nepārsniegs 24 mēnešus, kopējā līgumcena nepārsniegs 8000,00 euro bez PVN.  Pasūtītājs ir tiesīgs līguma darbības laikā neiztērēt visu līgumcenu.

Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas ĀND Iepirkumu speciāliste Rita Šteina. T.67996298, e: rita.steina@adazi.lv
Rezultātu lēmuma pieņemšanas datums 21.07.2017.
Noslēgtais līgums
Izpildītājs SIA "IRVE"
Līgumcena (bez PVN) 8000.00