a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2014/90
Iepirkuma nosaukums Veļas mazgāšanas pakalpojumi
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
27.06.2014.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 11.07.2014.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas ĀND Iepirkumu speciāliste, T.67996298, Rita.Ozolina@adazi.lv
Izpildītājs A/S GAIĻEZERS PLUS
Līgumcena (bez PVN) 3660