a a a
Identifikācinas numurs ĀND 2014/70
Iepirkuma nosaukums Vējupes publiskās pludmales labiekārtošana. Soliņu, atkritumu konteineru un to novietņu piegāde
Iepirkuma veids [:lv]Izņēmumi[:]
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
13.05.2014.
Stadija Pabeigts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas Alīna Liepiņa, Alina.Liepina@adazi.lv,67996298
Izpildītājs SIA FRIKO I.L.
Līgumcena (bez PVN) 3907.44