Identifikācinas numurs ĀND 2016/131
Iepirkuma nosaukums Uzkopšanas pakalpojumu sniegšana
Iepirkuma veids Iepirkums procedūras PIL kārtībā
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
30.06.2016.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 19.08.2016.
Stadija Pārtraukts
Iepirkuma apraksts

2016.gada 23.septembrī Ādažu novada domes Iepirkumu komisija pieņēma lēmumu pārtraukt iepirkumu „Uzkopšanas pakalpojumu sniegšana” (ID.Nr.: ĀND 2016/131) atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 38.panta otrajā daļā noteiktajam, pamatojoties uz nepieciešamību veikt būtiskas izmaiņas iepirkuma tehniskajā specifikācijā.

 

 

 

Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas Rita Šteina, ĀND iepirkumu speciāliste, t.67996298, rita.steina@adazi.lv