Identifikācinas numurs ĀND 2013/106
Iepirkuma nosaukums Uzkopšanas pakalpojumu sniegšana
Iepirkuma veids Iepirkums procedūras PIL kārtībā
Paziņojuma / grozījumu publikācijas datums Paziņojums publicēts
07.11.2013.
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 06.01.2014.
Stadija Pārtraukts
Iepirkuma dokumentācija
Kontaktpersonas Rita Ozoliņa, ĀND Iepirkumu speciāliste, t.,67996298, rita.ozolina@adazi.lv